Is een geocache bestemmingsverkeer?

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen uitgezonderd bestemmingsverkeerOp veel fora worden er ellenlange discussies gehouden over bestemmingsverkeer in combinatie met geocaching.
Vaak kom je de combinatie van verkeersbord C12 tegen met onderbord OB108.
De verkeerswetgeving zegt over bord C12 het volgende:

Gesloten voor alle motorvoertuigen

Toelichting: Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor, die bestemd zijn om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

En wat is nu ‘bestemmingsverkeer’, volgens de RVV:

Bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen”.
Een nadere definitie van het begrip percelen: “Perceel kan een gebouw, een terrein of een stuk grond zijn”

De achterliggende gedachte van deze uitzondering op de geslotenverklaring is dat een weg volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer in de praktijk nogal moeilijk is. Er wonen vaak ook mensen die hun huis per auto of motor moeten kunnen bereiken. Daarom moet er op zijn minst een uitzondering worden gemaakt voor bewoners. Wanneer de uitzondering echter alleen voor bewoners wordt gemaakt, dan mag de pakketdienst, postbode of vuilnisman er ook niet meer komen en dat is toch ook lastig. Ook bezoek zal de laatste kilometers dan te voet moeten afleggen. Om deze praktische problemen te voorkomen wordt de uitzondering vaak uitgebreid tot bestemmingsverkeer.

Is een geocache bestemmingsverkeer?

De definitie van bestemmingsverkeer heeft te maken met het reisdoel. Met welk doel wil je deze weg inslaan? Ligt dit doel aan (één van de) percelen die ‘slechts via deze weg’ te bereiken zijn, dan val je onder de noemer bestemmingsverkeer.
Een geocache is, met goedkeuring van de grondeigenaar, geplaatst op een stuk grond, dus een perceel. Mocht je dus met gemotoriseerd verkeer een geocache willen zoeken en loggen, welke in de nabijheid van deze weg is verstopt, dan heb je een reisdoel gelegen aan deze weg. Al geocachend ben je bestemmingsverkeer en kun je met een gerust hart door rijden naar de cache om deze te loggen.

Voorwaarde is wel dat de cache dus aan of in de directe nabijheid van deze weg ligt. Je mag deze weg dus niet gebruiken om een omweg te voorkomen. De weg is immers gesloten voor alle motorvoertuigen.
Ook zal je, in het geval van aanhouding voor oom Agent, je bestemming moeten kunnen aantonen, maar daar zal het pijltje op je GPS je natuurlijk gelijk bij helpen ;-).

 

This entry was posted in Featured, Geocaching and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.