Project: GSAK Event-macro deel 1

Het doel

Tijdens het weekend van het Snertevent 2010 in Sellingen puzzelde me weer de uitdaging alle event-caches zo snel mogelijk als ‘Geocache’ in de Garmin Oregon te krijgen. De cacheinformatie is namelijk nog niet te downloaden, omdat de geocaches nog niet gepubliceerd zijn. Het makkelijkste is om domweg alle coördinaten als Waypoints in te kloppen, maar daar kleven een aantal nadelen aan:

  • Geen logpoging op de GPS mogelijk, dus de statistieken moeten op papier worden bijgehouden
  • Navigatie naar waypoints is niet mogelijk in het Geocaching Dashboard op de Garmin Oregon GPS.
  • Het intoetsen van alle coördinaten is tijdrovend. Ook al kun je met meerdere mensen de snelheid verhogen door via het ANT+ signaal de waypoints over te zenden, het kost gewoon veel tijd.

Wat hebben we toen gedaan? We hebben een laptop met Geocaching Swiss Army Knife (GSAK) gestart en in een lege database nieuwe ‘geocaches’ aangemaakt binnen GSAK. Deze caches hebben we gelijk het juiste type meegegeven (traditional, multi, mystery) en eventueel een hint en child waypoint. Dit koste ons ongeveer een uur! Wanneer je namelijk een nieuw waypoint in GSAK maakt, krijg je een invulscherm met alle informatie, waarvan je eigenlijk maar een zeer klein deel nodig hebt:

Add Waypoint screen in GSAK

Hier hebben we alle Event-caches ingevoerd en deze met de macro GarminExport naar de GPS verzonden. Dit werkte prima, alleen het invoeren moet mijns inziens stukken sneller kunnen!

Nu is het idee geboren hiervoor een macro te schrijven.

Wat moet deze GSAK Event-macro kunnen?

  • Invoeren van GC-code
  • Invoeren cachetype
  • Invoeren coördinaten
  • Invoeren Hints
  • Dit alles in een Invulscherm met alleen deze velden

Dit is eigenlijk het enige doel dat gerealiseerd dient te worden.

Heb je nu al tips? Schroom niet en geef een reactie!

Lees meer in deel 2: De middelen (nog niet gepubliceerd)

This entry was posted in GSAK and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.